ชื่อ - นามสกุล :พ.ท.อรรถกร ด่านสกุล
ตำแหน่ง :ผู้บังคับกองพันจู่โจม
หน้าที่หลัก :ผบ.พัน.จจ.
ที่อยู่ :250 ค่ายเอราวัณ กรมรบพิเศษที่ 3 ถ.นเรศวร ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ส่วนบังคับบัญชา รพศ. 3
หน้าที่ในกลุ่ม : ผบ.กอง.ปพ.