ชื่อ - นามสกุล :พ.อ.อนุสรณ์ สิทธิสกุลรัตน์
ตำแหน่ง :เสนาธิการกรมรบพิเศษที่ 3
หน้าที่หลัก :เสธ.รพศ.3
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ส่วนบังคับบัญชา รพศ. 3
หน้าที่ในกลุ่ม : เสนาธิการกรมรบพิเศษที่