ชื่อ - นามสกุล :พ.ต.สมชาย ธูปแช่ม
ตำแหน่ง :นายทหารฝ่ายส่งกำลังบำรุง
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายอำนวยการ รพศ. 3
หน้าที่ในกลุ่ม :