ชื่อ - นามสกุล :พ.อ.ธนภัทร นาคชัยยะ
ตำแหน่ง :ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ 3
หน้าที่หลัก :ผบ.รพศ.3
ที่อยู่ :250 ค่ายเอราวัณ กรมรบพิเศษที่ 3 ถ.นเรศวร ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ส่วนบังคับบัญชา รพศ. 3
หน้าที่ในกลุ่ม : ผบ.รพศ.3