[ Sukri_8264 เลือดไทย ]
ชื่อ-นามสกุล : 
สุกรีย์ อาแซ
ชื่อเล่น : 
ยี
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
27/3/2532
อายุ : 
27
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
yee_asae@hotmail.com  
ที่อยู่ : 
50 ม5 ต.ปล่องหอย
อำเภอ : 
กะพ้อ
จังหวัด : 
ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 
94230
เบอร์โทรศัพท์ : 
0810080398
สถานที่ทำงาน : 
นักเรียน/นักศึกษา
การศึกษา : 
มัธยมศึกษาตอนปลาย